PABBLER KULLANICI SÖZLEŞMESİ

Son Güncelleme Tarihi: 30.09.2019

Kullanıcı, bu Sözleşme’yi onaylayarak, Pabbler Lojistik Teknoloji ve Turizm Anonim Şirketi’ne ait pabbler.com internet sitesi (“İnternet Site”), Android ve IOS mobil uygulamaları (“Mobil Uygulama”) üzerinden sağlanan ve aşağıda detaylı olarak izah bulan ürün emanet alma, taşıma ve teslim etme hizmetlerini kullanabilir.

1. Tanımlar

Emanet Alma/Taşıma: Emin Sıfatıyla Zilyet:

Gezgin/ler: Hizmet/ler İlan: Kullanıcı/lar:

Mağaza/lar: Pabbler:

Platform:

Sözleşme Teslim Noktası:

Ürün:

Ödeme Sistemi

2. Pabbler

2.1.Pabbler, Mağazalar’ın satın almak istedikleri Ürünler’i Platform’da yayınlayabildikleri, Gezginler’in ise oluşturdukları kullanıcı profillerine girdikleri seyahat bilgileri dahilinde Ürün Emanet Alma ile para kazanabilecekleri bir online iletişim platformu işleticisidir.

page1image2438092048page1image2438092464

Gezginler’in Platform’daki İlan’lardan seçtiği Ürün’ü elinde bulundurma sıfatı ve işlemidir.

Ürün’ü elinde bulunduran Gezgin’in Ürün ile arasındaki ilişkidir.

Platform’a kaydolmuş olan ve emanet alma ve taşıma işlemini gerçekleştirecek 18 yaşının üstündeki gerçek kişilerdir.
Pabbler’ın Mağazalar’ın istedikleri Ürünler’i yayınlayabilecekleri, Gezginler’in ise bu Ürünler’i Emanet Alarak para kazanmalarını sağlayacak Platform’u işletmesidir. Mağazalar tarafından yayınlanan Ürün’ün teknik ve görsel her türlü özelliğinin açıklandığı, teslim tarihi, fiyat vb. bilgileri barındıran Ürün ilanı

Platform’a kaydolan, 18 yaşının üstündeki gerçek kişiler ve E-ticaret site hesabına sahip Türkiye’de Türkiye Cumhuriyeti kanunlarınca kurulmuş olan tüzel kişiler oluşturmaktadır.
Platform’a kaydolmuş olan ve Platform’da ilan verme işlemini gerçekleştirecek olan e-ticaret sitesi işleten tüzel kişilerdir.

Pabbler Lojistik Teknoloji ve Turizm Anonim Şirketi’dir

Pabbler.com, Android ve İOS işletim sisteminde çalışan mobil uygulamaların bütününü oluşturan ve Pabbler tarafından işletilen online yapıdır.
Gezginler ve Mağazalar tarafından kabul edilmiş Pabbler Kullanıcı Sözleşmesi’dir.

Ürün elinde bulunduran Gezgin’in Ürün’ü teslim edeceği noktadır.

Platform kapsamında Mağazalar’ın ilan verebilecekleri her türlü kozmetik, giyim, teknoloji ürünlerini temsil etmektedir.

Platform kapsamında işlem yapan Kullanıcılar’dan tahsilat ve Kullanıcılar’a ödeme işlemi yapan yetkili ödeme sistemidir.

2.2. Kullanıcılar, bu Sözleşme’yi onaylayarak, Pabbler’ın Platform işleticisi sıfatında olduğunu, Kullanıcılar arasındaki hiçbir ilişkiye taraf olmadığını, Kullanıcılar’ın birbirleri ile kurduğu ilişkiden ötürü hiçbir sorumluluğunun olmadığını kabul ve beyan etmektedirler.

3. Kayıt İşlemi ve Hesap Açılış

 1. 3.1.  Kullanıcılar, Platform’a üye olabilmek için İnternet Sitesi veyahut Mobil Uygulama üzerinden üyelik formu doldururlar. İşbu formda Kullanıcılar’dan istenen bilgilerin eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulması gerekmektedir. Aksi takdirde Pabbler’ın Kullanıcı’nın üyeliği üzerinden işlem yapmasını engelleme veya hesabı durdurma hakkı tek taraflı olarak saklıdır.

 2. 3.2.  Kullanıcılar’ın her biri ancak bir hesaba sahip olabilecek olup, hesap bilgilerinin onaylanmasının ardından Pabbler Hizmetler’inden yararlanmaya başlayabilirler.

 3. 3.3.  Kullanıcılar, Platform’a üye olduktan sonra sahip olduğu hesaplarını ve haklarını üçüncü şahıslara devredemezler, satamazlar, bağışlayamazlar ve her ne ad altında olursa olsun üçüncü kişilere kullandıramazlar.

4. Gezginler’in Beyan ve Taahhütleri

 1. 4.1.  Gezginler’in Platform’a kaydolmaları için 18 yaşından büyük olması zorunludur. Gezginler, işbu Sözleşme’yi okuyup onayladığında ve böylelikle Platform üzerinde işlem yapmaya başlayabildiklerinde 18 yaşından büyük olduklarını beyan ve taahhüt etmektedir. Bu hususta bildirdiği tüm bilgilerin doğruluğundan Gezginler re’sen sorumlu tutulacaktır.

 2. 4.2.  Platform’a kaydolan Gezginler, anasayfa ekranı üzerinden, yapacakları yurtdışı seyahatine ilişkin seyahat başlangıç ve bitiş noktası, tarih bilgisini, valizlerindeki boş alan bilgisini, kalacakları otel bilgisini ilgili ekrandaki menü üzerinden dolduracaktır. Bu bilgiler akabinde Pabbler, Gezgin’e seyahat rotası dahilinde Taşıma işlemi yapabileceği Ürünler’e ilişkin İlan’lar sıralayacaktır. Gezgin’in bu listelenen İlan’lardan herhangi birini seçmesi durumunda, Mağaza ile Gezgin arasında emanet ilişkisi kurulacak ve Ürün, Gezgin’in belirttiği lokasyona gönderilecektir. Gezgin’in ilgili Ürün’ü Teslim Noktası’nda herhangi bir hasar ve eksik bulunmadan teslim etmesi akabinde emanet ilişkisi sona erecek ve Gezgin Taşıma işlemi karşılığında belirli bir bedel alacaktır.

 3. 4.3.  İlan’ı onaylanan Gezgin, Pabbler’ın onayı olmadan herhangi bir şekilde Ürün’ü teslim almadan ve Teslim Noktası’nda teslim etmeden kaçınamaz.

 4. 4.4.  Ürün’ü Emanet Alan Gezgin, Ürün’ün Teslim Noktası’na teslim edildiği zamana kadar elinde bulundurduğu süre boyunca Ürün’den Emin Sıfatıyla Zilyet olarak doğrudan sorumlu olacaktır. Gezgin, Ürün’ün mümkün olduğunca Ürün’ün paketlemesi de dahil olmak üzere Ürün’e herhangi bir müdahalede bulunmayacak ve Ürün’e herhangi bir zarar gelmemesi için bütün çabayı gösterecektir.

 5. 4.5.  Gezgin, Ürün’ü teslim etmemesi halinde Ürün bedelinin tahsil edilmesini veya Teslim Noktası’na kadar Ürün’de ve paketlemesinde oluşacak zararın tümünü doğrudan karşılamayı, buna ilişkin Ödeme Sistemi’nin Gezgin’e ait kredi kartından alınan provizyon üzerinden zararı karşılayacak bedelin tahsil etmesini kabul ve beyan etmektedir.

5. Mağazalar’ın Beyan ve Taahhütleri

 1. 5.1.  Mağazalar, Platform’a kaydolurken üyelik kayıt formunda belirtilen bütün bilgileri eksiksiz bir şekilde girmesi gerekmektedir. Mağazalar üye olurken, Platform üzerinde yapacağı her türlü işlemi şirketi adına ve hesabına, gerekli yetkilendirmeye haiz bir şekilde yürüteceğini kabul ve beyan etmektedir.

 2. 5.2.  Platform’a kaydı onaylanan Mağazalar, Platform üzerinden Ürünler’e ilişkin İlan yayınlayabilmektedirler. Mağaza, Ürün’e ilişkin İlan’ı yayınlarken, Ürün’ün Teslim Noktası’na hasarsız ve süresi içerisinde ulaşması için gereken tüm bilgileri eksiksiz bir şekilde girdiğini, Gezgin tarafından ilgili Ürün’ün seçilmesi doğrultusunda Ürün’ün Gezgin’in belirttiği adrese göndermeyi kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

 3. 5.3.  Mağaza, İlan’ın Gezgin tarafından seçilmesinin ardından İlan üzerinde herhangi bir değişiklik yapma hakkı mevcut değildir.

 4. 5.4.  İlan’ın yayınlanmasının ardından üzerinde yapılacak her türlü değişikliğin Pabbler tarafından onaylanması gerecektir.

 5. 5.5.  Mağaza, İlan’da yazan bilgilerin, eksiklik veyahut yanlışlığından doğacak her türlü zarardan ötürü, Pabbler’a, Gezgin’e ve diğer üçüncü taraflara karşı doğrudan sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 6. 5.6.  Mağazalar, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği mevzuatı ve Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına uygun olan Ürünler’i İlan olarak yayınlayacağını, işbu mevzuatlara aykırı olabilecek Ürün yayınlanmasından ötürü doğabilecek her türlü uyuşmazlık ve zarardan bizzat, sınırsız sorumlu olduğunu kabul, beyan ve ikrar etmektedir. Ayrıca, mevzuata aykırı bir Ürün’ün Platform’da yayınlanması durumunda, Pabbler Mağaza’ya ait kullanıcı hesabını tek taraflı olarak askıya alma veyahut süresiz olarak kapatma hakkını saklı tutar.

6. İlan Verme ve Onaylama

İlan verilen Ürünler’in Gezgin tarafından seçilmesi üzerine Pabbler, Ürün’ün ve Gezgin’in konumuna ilişkin bilgileri Mağaza ile paylaşacaktır. Ürün’ün beklenilen süre ve koşulda teslim edilmemesi durumunda Kullanıcılar, Pabbler’ı derhal bilgilendireceklerdir.

7. Güvenlik Tedbirleri

 1. 7.1.  Kullanıcılar Pabbler’ın, hesap güvenliği için şiddetle önerdiği aşağıdaki tedbirleri alarak kendi hesap güvenliklerini sağlamalıdırlar:

  • -  Kolay tahmin edilemeyecek veya denemeler ile bulunamayacak zorlukta harf rakam ve

   sembollerden oluşan güçlü bir şifre kullanılması,

  • -  Kullanıcı adı ve şifresinin kimseyle paylaşılmaması,

  • -  Pabbler hesabı için kullanılan şifrenin başka bir platformda kullanılmaması,

  • -  İnternet Sitesi’ne her zaman “https” yoluyla girilmesi ve girilen Site’nin sertifikasının kontrol

   edilmesidir.

 2. 7.2.  Kullanıcılar, üye olurken verilen bilgilerin doğruluğundan ve gizliliğinden, ayrıca şifre ve kullanıcı adının korunmasından, başka kimselerle paylaşılmamasından münferiden sorumludurlar. Bu bilgilerin yetkisiz kişiler tarafından ele geçirilmesi ve Platform üzerinde yetkisiz işlem yapılması halinde Pabbler’a hiçbir sorumluluk atfedilemeyecektir.

8. Gizlilik

 1. 8.1.  Pabbler, Kullanıcılar Platform’a kaydolurken, Hizmetler’in sağlanması için belirli bilgileri Kullanıcılar’dan istemektedir. Pabbler bu bilgileri gizli tutmayı ve buna yönelik her türlü tedbirleri almayı taahhüt eder. Ancak Türkiye Cumhuriyeti yasaları, KHK’ları ve tüm mevzuatı kapsamında yetkili makamlarca bilgi ve belge talep edilmesi halinde bu bilgi ve belgeler yetkili makamlara sunulacaktır. Ek olarak Kullanıcılar’ın bilgilerini, Hizmet’in gerektirdiği ölçüde Platform’daki diğer Kullanıcılar ile paylaşılacaktır. Paylaşımlardan dolayı doğacak zararlardan Pabbler sorumlu olmayacaktır.

 2. 8.2.  Platform içerisinde başka sitelere bağlantı sağlanabilir. Anlaşmalı olduğu üçüncü partilerin reklamlarını ve/veya çeşitli hizmetlere ilişkin başvuru formlarını yayınlayabilir veya bu sitelere yönlendirebilir. Kullanıcılar’ın bu şekilde eriştiği üçüncü parti sitelerde uygulanan gizlilik uygulaması ve politikaları ile barındırdıkları içeriğe ilişkin Pabbler’ın sorumluluğu mevcut değildir.

 3. 8.3.  Pabbler’ın Kullanıcılar’ın hangi bilgilerini nasıl topladığını, kullandığını ve açıkladığını hakkında bilgi için lütfen “Pabbler Gizlilik Politikası Ve Kullanıcı Aydınlatma Metni’mizde bakınız.

9. Kullanıcıların Bilgilendirilmesi

 1. 9.1.  Kullanıcılar, işbu Sözleşme’yi kabul ederek Hizmetler’e ve üyelik işlemlerine ilişkin zaruri olan bilgilendirme işlemlerine dair ve “Ticari İletişim Ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik” Madde 6 kapsamında tarafının SMS ve e-posta vb. elektronik iletişim yolları ile bilgilendirmesini beyan taahhüt etmektedir.

 2. 9.2.  Kullanıcılar, Pabbler tarafından sağlanan hizmetlerin bir parçası olarak, gerekli rızayı göstermeleri durumunda Pabbler ticari amaçlı SMS, e-posta vb. elektronik iletişim yolları ile Kullanıcılar ile iletişim kurabilecektir. Kullanıcılar, her zaman bu iletişime ilişkin rızalarını Pabbler’dan geri alabilecektir.

  10. Platform ve Hizmetler’in Kullanımı

 1. 10.1.  Pabbler tarafından yazılı olarak belirtilmediği sürece, Platform ve Hizmetler ve bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm içerik ve diğer materyaller; Pabbler logosu ve tüm tasarımlar, metinler, grafikler, resimler, bilgiler, veriler, yazılımlar, ses dosyaları, diğer dosyalar vb. Pabbler veya Pabbler’ın lisans verenlerinin veya kullanıcılarının mülkiyetindedir ve Türk ve uluslararası telif hakları yasalarıyla korunmaktadır.

 2. 10.2.  Kullanıcılar, Pabbler sisteminin güvenliğini hiçbir şekilde tehdit edecek davranışlarda bulunmayacaktır. Pabbler teknolojisi için yaratılan yazılımın düzgün ve aralıksız çalışmasını, tersine mühendislik yapmamayı, kaynak koda çevirmemeyi, tersine çevirmemeyi ya da sair bir biçimde tahrif etmemeyi veya bu konularda bir başkasını teşvik ve başkalarına yardım etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

 3. 10.3.  Kullanıcılar,Platform’daHizmetler’inkapsamınagiren,EmanetAlmaişlemidoğuracakbirşekilde birbiriyle Platform dışında iletişime geçmeyeceklerini, Pabbler ile rekabet anlamına gelecek hiçbir faaliyette bulunmayacaklarını beyan ve taahhüt ederler.

  11. Markalar

11.1. PabblerteknolojileriveHizmetleri,PabblerlogosuvePlatformgörünebilecekdiğertümürünveya hizmet adları, logolar veya sloganlar Pabbler’ın ticari markalarıdır ve Pabbler’ın önceden yazılı izni olmadan, kısmen veya tamamen kopyalanamaz, taklit edilemez veya kullanılamaz.

11.2. Platform’da veya Hizmetler’de belirtilen diğer tüm ticari markalar, tescilli ticari markalar, ürün adları ve şirket adları veya logolar, ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir ve geçerli ticari marka sahibinin izni olmadan, Kullanıcılar tarafından kısmen veya tamamen kopyalanamaz, taklit edilemez veya kullanılamaz.

12. Değişiklikler

 1. 12.1.  Pabbler, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, Platform kapsamında Hizmetler’in sağlanmasını herhangi bir zamanda ve bununla ilgili hiçbir yükümlülüğü olmaksızın değiştirme, askıya alma veya durdurma hakkını saklı tutar.

 2. 12.2.  Pabbler, Kullanıcı Sözleşmesi veya Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Bildirim’i güncellediği zaman, Kullanıcılar’ı Mobil Uygulama ve açılır pencerelerle bilgilendirecektir.

13. Garanti Koşulları

 1. 13.1.  Kullanıcılar, Platform’un kullanım riskinin kesinlikle kendisine ait olduğunu anlamakta ve kabul etmektedir. Pabbler’ın, Platform dahilinde Kullanıcılar’ın yapacağı işlemlere ilişkin olarak herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, Gezginler ve Mağazalar arasındaki uyuşmazlıkların herhangi bir şekilde tarafı olmadığını Kullanıcılar kabul beyan ve taahhüt etmektedir. Pabbler’ın bu kapsamda her türlü rücu hakkı saklıdır.

 2. 13.2.  Kullanıcılar’ın, Platform dahilinde ödeme işlemlerine ilişkin olarak muhatabın Ödeme Sistemi olduğunu, her türlü hukuki talebi doğrudan muhataba yönelteceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

 3. 13.3.  Pabbler Hizmetler’in kesintisiz ve sınırsız sağlandığı garantisini vermemektedir. Kesinti ve sistematik sorunlar olduğunda, Kullanıcılar’ın sistematik sorunlardan ötürü Pabbler’a başvurma hakkı bulunmamaktadır ve Pabbler’ın istediği zaman Platform’un işleyişini kapatma veya yavaşlatma hakkı bulunmaktadır.

14. Sorumluluğun Sınırlandırılması

Kullanıcılar Sözleşme’nin onaylanması ile Platform’u kullanmak için tam olarak sorumlu olduğunu bilmekte ve kabul etmektedir. Platform kullanımda Kullanıcılar’ın göndereceği ve alabileceği bilgilerin güvenli olmayabileceğini, ele geçirilebileceğini veya yetkisiz taraflarca elde edilebileceğini işbu Sözleşme’nin onaylanması ile Kullanıcılar kabul ve beyan etmektedir. Kullanıcılar kullanım riskinin kendilerine ait olduğunu kabul ve beyan etmektedir. Buna binaen, uygulanacak hukukun izin verdiği en geniş şekilde Pabbler, Pabbler’ın tedarikçileri veya lisans sağlayıcılarının; veri veya herhangi bir maddi manevi zararlar dahil olmak üzere, herhangi bir doğrudan, dolaylı, arızi, kasti, özel, cezai veya başka herhangi bir tür zarara ilişkin herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını Kullanıcılar kabul, beyan ve taahhüt etmektedirler.

15. Askıya Alma ve Fesih

Pabbler, Kullanıcılar’ın Sözleşme’nin herhangi bir maddesini ihlal etmesi durumunda, Hizmetler’in tümünü veya bir bölümünü ve Kullanıcı’nın Pabbler Hizmetleri’ne erişiminizi derhal askıya alabilecek veya feshedebilecektir. Erişimin sona erdi(rildi)ğinde, Kullanıcı’nın Platform’u kullanma hakkınız derhal sona erecektir. Pabbler’ın güncellenmiş Sözleşme’nin kabul edilmesi halinde, önceki tüm sözleşmeleri feshedilecektir.

16. Ayrılabilirlik

Bu Sözleşme’nin hangi sebepten olursa olsun herhangi bir hükmünün veya herhangi bir hükmünün bir kısmının geçersiz veya infaz edilemez addedilmesi halinde, söz konusu hüküm yok farz edilecek ve herhangi bir geçerliliği veya etkisi olmayacaktır.

17. Uyuşmazlık Çözümü

Sözleşme’ye ilişkin doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul (Çağlayan) Adliyesi ve İcra Daireleri yetkilidir.

Tüm maddeleri lütfen dikkatlice okuyun. Sözleşme’yi kabul ettiğinizde yahut Platform’u kullandığınızda bu Sözleşme’deki tüm hükümlerin her bir satırını okuduğunuzu, değerlendirerek tamamen anladığınızı, hükümlere vakıf olduğunuzu ve bu hükümlerle bağlı olmayı kabul, beyan ve taahhüt etmiş olacaksınız. Sözleşme ile belirlenen iş ve işlemler mukim olduğunuz hukuk düzeninde kullanımı sınırlandırılmış yahut yasaklanmış işlerdense veya herhangi bir şekilde başka bir regülasyon altında ise bu regülasyonlara uygun olarak Sözleşme’den yararlanmak veya yararlanmamak münhasıran sizin sorumluluğunuzdadır. Pabbler Lojistik Teknoloji ve Turizm Anonim Şirketi aksi herhangi bir durumdan sorumlu tutulamaz.